Zdeněk Kazlepka

Martin Zlatohlávek

Rozmanitosti kresby

Souborný katalog italské kresby vrcholného a pozdního baroka v českých a moravských sbírkách navazuje na publikaci Múza pod nebesy, mapující předchozí období. Rozsáhlému množství rozmanitého materiálu a mnohosti textů svědčí přehledná jednoduchost a střídmost. Musel jsem se mimo jiné vypořádat s mnoha technickými detaily a dvojjazyčnou verzí textu.

Moravská galerie, 2011

Filip Skalák