Vizuální styl českorakouské muzejní stezky mapující významné moderní stavby první poloviny dvacátého století vychází ze zdvojené  litery  M coby, slov muzeum a moderna, ve všech jazykových podobách. V rámci implementace bylo třeba vedle značky a trojjazyčného logotypu navrhnout podle požadavků i rozsáhlý systém aplikací – od webových stránek, reklamních a propagačních bannerů, brožur jednotlivých objektů až po grafické řešení mobilní aplikace.

 

Centrála cestovního ruchu, 2013

vizuální styl projektu