Zdeněk Plesník

Miroslav Navrátil

Pro komorní výstavu architekta Zdeňka Plesníka a designéra Miroslava Navrátila jsem navrhl propagační grafiku a výstavní design zřetelně navazující na vizuální styl konce padesátých let. Barevně tónované fotografie, asymetrická kompozice, transparentní folie. Kampaň rozsahem odpovídala velikosti výstavy, ale měla zřetelnou vizuální linii.

 

moravská galerie v Brně, 2015

Vizuální styl a propagace výstavy