Loading...

funkční web, perfektní web, dobré webové stránky: www.funkcni-web.eu

funkční web, perfektní web, dobré webové stránky: www.funkcni-web.eu

Co chystáme

 

(a na co se těšíme)

19. listopadu se bude v MŠ konat vánoční fotografování.

Rodičům budou nabídnuty různé sady fotek a stolní kalendář, záleží na každém, kterou z možností si zvolí.

 

Od 22. 11. máme možnost začít s bruslením na zimním stadionu v Roudnici vždy ve čtvrtek od 9,30 hod. Domluveno je zatím 10 hodin (děti se budou střídat dle zájmu). Jezdit budeme linkovým autobusem, nejvýše však 5 dětí na jednu lekci. Cena lekce je 10 korun + doprava. Zájemci se zapíší v MŠ, rozpis vytvoříme, popř. uděláme změny.

 

31. 11.  „Když v pekle sněžilo“ – zážitkový program na zámku v Libochovicích

Odjezd v 8,00 hod., sraz nejpozději v 7,45 hod. v MŠ. Návrat do 12 hod.

 

Podrobnější informace na nástěnce

 

Zažíváme různá dobrodružství

(a všechno fotografujeme)

Informace

 

(jak to u nás chodí)

Školka je otevřená od 6,15 do 15,45 hodin. Děti se přijímají do osmi hodin, pokud potřebujete, aby dítě nastoupilo později, stačí do této doby zatelefonovat, aby mohla být dítěti zajištěna strava.

 

e-mail: mskostomlaty@seznam.cz

tel.: 412 871 748

 

Jak vypadá náš den?

06.15–09.45 – příchod dětí, skupinové a individuální výchovně vzdělávací činnosti, cvičení, hygiena, svačina

09.45–11.45 – pobyt venku (část poznávací, tělovýchovná a relaxační), hygiena

11,45–12.15 – hygiena, oběd

12.15–13,45 – odpočinek (pohádky, ukolébavky, relaxace)

13,45–14,15 – oblékání, hygiena, svačina

14,15–15,45 – odpolední činnosti, hry dětí

 

Přistupujeme k jednotlivým aktivitám volně, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jejich trvání. Je-li to jen trochu možné, snažíme se, aby děti měly možnost trávit co nejvíc času venku.

 

Informace o doplňkových aktivitách, jako jsou flétničky, cvičení se zvířátky, mažoretky, naleznete zde.

Informace o přijímání a zápisu dětí do školky můžete nalézt zde.

Informace o  zpracování osobních údajů (GDPR) pro zákonné zástupce jsou Vám k dispozici zde.

 

BC. Lenka Marková

Ředitelka mateřské školy

 

Libuše Flégrová

Učitelka

 

Jana Kaiserová

Učitelka

 

Vlasta Nahrabecká

Školnice, výdej stravy a úklid

Kostomlaty pod Řípem — máme rádi místo, kde jsme doma!

Mateřská škola „Veselé Sluníčko“

příspěvková organizace

Kostomlaty pod Řípem 3

413 01 Roudnice nad Labem

 

e-mail: mskostomlaty@seznam.cz

tel.: 721 891 122

tel.: 412 871 748

Design © funkcni-web.eu, 2018

tel.: 412 871 748

mobil: 721 891 122

Kostomlaty pod Řípem 3

413 01

www.skolkakostomlaty.cz

Všechno, co opravdu potřebuji znát,

jsem se naučil v mateřské školce.*