Jaromír Zemina

Alén Diviš

Na monografii jednoho z našich nejmagičtějších malířů jsem se dlouho těšil. Byl to právě Jaromír Zemina, kdo téměř zapomenutého Aléna Diviše znovuobjevil a v sedmdesátých letech začal uvádět v obecnou známost. Kniha je souborem Zeminových textů na divišovské téma a přinášející desítky reprodukcí – temné obrazy stěn pařížské věznice La Santé, v níž byl Diviš během druhé světové války internován i kresby k Erbenově svatební košili.

Arbor Vitae, 2016

Filip Skalák